Samobójstwa – duża skala w ostatnich latach

Samobójstwa w ostatnich latach stają się coraz częstszym zjawiskiem, i to dotyczy praktycznie całego świata. Wg ostatnich statystyk, światowy wskaźnik przypadków samobójstw wynosi około 800 000 osób rocznie, co stanowi ok. 11,5% wszystkich śmiertelnych wypadków na świecie. Widać więc, że samobójstwa odgrywają znaczącą rolę w skali śmiertelności.

Coraz więcej osób w dzisiejszych czasach stara się poznać przyczyny tego zjawiska i jest to kwestia szeroko dyskutowana na całym świecie. Niewiele jednak jest zrozumienia dla tego problemu, a wszelkie próby przeciwdziałania są na razie często nieskuteczne. Na samobójstwa składa się bowiem wiele czynników i depresja, problemy rodzinne, problemy finansowe oraz zanieczyszczenia środowiska to tylko nieliczne z nich.

Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest informowanie społeczeństwa o możliwych oznakach samobójczych intencji ludzi. Osoby cierpiące na depresję mogą np. mieć trudności ze snem lub umyślnie unikac kontaktów towarzyskich. Samobójstwa nigdy nie są sposobem na rozwiązanie problemów, więc ważne jest edukowanie społeczeństwa na temat skutecznych metod radzenia sobie z negatywnymi uczuciami i emocjami oraz zachęcanie do tego, by wyrażać je w sposób adekwatny do sytuacji.

Ostatnie dane statystyczne wskazują na bardzo niepokojący trend – liczba samobójstw w Polsce znacznie wzrosła w ostatnich latach.

Według Głównego Urzędu Statystycznego liczba samobójstw w Polsce w ciągu ostatnich trzech lat wyniosła ponad tysiąc. W 2018 roku odnotowano prawie 1500 przypadków samobójczych, podczas gdy jeszcze trzy lata temu ta liczba oscylowała w granicach 800-900.

Liczne badania przeprowadzone na ten temat wskazują, że istotnym czynnikiem przyczyniającym się do tego złego stanu rzeczy jest brak zrozumienia i akceptacji ze strony społeczeństwa dla osób cierpiących na depresję czy inne problemy psychiczne. Ponadto brak dostępu do odpowiedniego leczenia oraz społeczeństwo koncentrujące się na osiąganiu wymiernych celów dodatkowo obciążają sytuację.

Dlatego tak ważne jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat problemu samobójstwa, zapewnienie dostępu do profesjonalnej opieki medycznej dla osób cierpiących na depresję oraz poprawa warunków socjoekonomicznych. Dialog ze specjalistami w dziedzinie zdrowia psychicznego jest kluczem do powstrzymania tego smutnego trendu.

Tylko poprzez koncertować działania miasta na rzecz większej dostępności do opieki medycznej, budowania silniejszej więzi między ludźmi i lepszych warunków socjoekonomicznych można zaczynać walczyć z problemem samobójstwa.

Samobójstwa stanowią problem, który jak się okazuje, ostatnio zaczyna dotyczyć coraz większej liczby ludzi. Osoby, które doświadczają wyjątkowo trudnych momentów w trakcie swojego życia i czują się całkowicie bezradne, opuszczają te mury tego życia poprzez swoje tragiczne czyny.

Ostatnie badania wskazują, że ilość samobójstw w naszym społeczeństwie jest coraz większa, ale i tak niewielu ludzi mówi na ten temat i myślisz, że społeczeństwo skutecznie ignoruje ten problem. O ile w przeszłości była to kwestia wynikająca z nadmiernego zaangażowania się danego człowieka w problemy psychiczne i duchowe, o tyle ostatnimi czasy psychologowie szacują ryzyko samobójstwa po przeliczeniu psychologicznych aspektach danego człowieka.

Niestety, nawet z najlepiej zorganizowaną pomoc ludzie przychodzą na pomoc szybko i dynamicznie dopiero wtedy, gdy tragedia już się stała. Chociaż istnieje bardzo mała szansa, aby przerwać bieg tych tragicznych wydarzeń, jedyne co można zrobić to zaciskanie pięści i walczenie o każde życie tak czy inaczej.

Wprowadzanie systemu aktywnej pomocy byłoby ważne dla osób dotkniętych tragiczną ropoczną samobójstwa – pomoctim psychologicznemu, dobremu słuchakaniu i sprawieniu ludziom po prostu ma odwagi prosić o pomoc.